Historia

Det finns en intressant historia om fastigheten där Vann ligger. I kommunens fastighetsregister heter fastigheten ”Lingådde” efter det namn som fanns på den gård som låg på platsen på 1800 talet. Det sägs att på mitten av 1800 talet kom en ny präst till församlingen som tyckte att Lingådde var alldeles för gammalmodigt och döpte om gården till Lingatan.  Namnet har inget med Lin att göra utan kommer från gammelnorskan (lyng) och betyder ”ljung”. ”Gådde”, som betyder slingrig väg eller kostig, blev till ”gatan” i det nya namnet.

 

Vid sekelskiftet 1900 förvärvade landshövdingedottern Henrietta Widmark jordbruksegendomen Lingådde. Den kom att bli hennes hem fram till 1920 då hon avled. Efter hennes död såldes gården till Göteborgs stad som anordnade ett skyddshem för så kallade vanartiga flickor. 1955 gjorde kriminalvårdsstyrelsen om gården till en fångvårdsanstalt för rattonyktra och semesterhem för långtidsfångar. En prominent gäst var Clark Olofsson som dock avvek i förtid.

 

1978 köptes området av Svenska Metallindustriarbetarförbundet och i februari 1983 invigdes kursgården Lingatan. Här bedrevs fackliga kurser och utbildningar fram till 1997. Våren 1997 övergick anläggningen i privat ägo och döptes om till Lingatan Hotel & Conference. Familjen Skansberg bedrev verksamhet fram till årsskiftet 2007/2008 då de nuvarande ägarna Aspelin Ramm Fastigheter AB köpte anläggningen. De nya ägarna gjorde en totalrenovering av anläggningen och den 7 maj 2009 invigdes Vann Spa Hotell och Konferens.

 

Vann är det gamla bohuslänska namnet för vatten och är också vatten på norska. Vatten och det mångsidiga Bohuslän återspeglas på flera sätt i anläggningen. En av färgerna i inredningen är lila som symboliserar den vackra ljungen som är vanligt förekommande i den bohuslänska floran. Därmed är cirkeln sluten till historien…