Svanenmärkt Hotell

Vann är ett Svanenmärkt hotell.

 

Vann - ett Svanenmärkt hotell.

Ett Svanenmärkt hotell har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat stränga krav. Med hjälp av Svanen arbetar hotellet för ett hållbart samhälle.

Till skillnad mot ett hotell med miljöledningssystem (t ex ISO) måste ett hotell som är Svanenmärkt klara högt ställda obligatoriska krav och fasta gränsvärden, samt samla ihop ett visst antal poäng från frivilliga poängkrav inom olika områden. Svanen kontrollerar att kraven uppfylls.