Allmänna villkor

Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.
LÄS VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

 

Konferensförfrågan

*
*
*
*
*