VANN® | Miljöpolicy | Det Gröna Spahotellet

Miljöpolicy – Det gröna spahotellet

ANLÄGGNING OCH MILJÖ I PERFEKT SYMBIOS
Vann Spa Hotell och Konferens ligger i ett naturvårdsområde som är kulturmärkt. Inget av naturen får förstöras, så därför är anläggningen byggd runt en stor bergsknalle. Byggnadens yttre smälter också in i omgivningen. Just därför är det naturligt för Vann att jobba mycket med miljö. Anläggningen är Svanenmärkt.

Miljötänk ger på detta sätt en sund ekonomi. Eftersom vi jobbar mycket aktivt med miljön ber vi dig som gäst att inte använda onödigt mycket varmvatten eller att inte byta handdukar eller dylikt om detta inte är nödvändigt.

sgbc2

GREEN BUILDING CERTIFIERAT

Vann Spa, Hotell & Konferens är numera GreenBuilding-certifierat. För att få certifieringen måste energiförbrukningen ha minskat med minst 25% jämfört med tidigare år. Det har vi lyckats med!

VATTNETS KRAFT
En av alla de energibesparande åtgärder som vi gjort på vår hotellfastighet Vann är att vi hämtar energi från fjorden. Hotellet ligger precis vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun. Och det vore väl dumt att inte ta vara på den energin som redan finns?!

– Som fastighetsägare strävar vi hela tiden att minska inköpt energi för att driva anläggningen. I vårt långsiktiga miljötänk drivs vi av att nå maximalt mycket närproducerad energi för att möta och överträffa alla miljökrav och med hjälp av vattnet från Gullmarsfjorden och nya bergvärmepumpar har vi lyckats energitrimma anläggningen rejält, säger Roger Larsson fastighetschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

För tre år sedan genomförde vi en energianalys och gick igenom systemuppbyggnaden. Resultatet blev nya ventilationsaggregat, nya bergvärmepumpar, nya styr och reglersystem och beslut om en solcellsanläggning på 1 200 kvadratmeter.

SOLENS VÄRME
Förra sommaren monterades de sista solpanelerna på hotellets tak och totalt är det hela 584 paneler som monterats och sedan anläggningen sattes i drift så har vi sparat ca 86 600 kg CO2-utsläpp -vilket motsvarar närmare 300 planterade träd.

-Vi är väldigt stolta över att vi fått den här certifieringen och trots att man bedriver en verksamhet som är väldigt energikrävande så kan man med hjälp av naturens kraft och moderna system lyckas väldigt bra, säger Elin Linder, miljöansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter.

RESTAURANG
Restaurangens målsättning är att det som serveras på Vann i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologiskt och närproducerat. Vi samarbetar med ett flertal bra lokala leverantörer som producerar ekologisk mat. Råvarorna och därmed innehållet i menyerna varierar efter säsong. Det går självklart inte att endast använda lokala råvaror på vintern men vi försöker ha miljötanken med oss hela tiden.

My Post (62)

ENERGIFÖRBRUKNING
Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar på energisidan för att minska vår totala energiförbrukning. Värmesystemet har byggts om så att vi kan ackumulera stora mängder varmvatten (35 m3) för att sedan använda efter behov, alla motorer på samtliga ventilationsaggregat har bytts ut mot energieffektiva frekvensstyrda (EC motorer). Om vi utgår från 2014 vilket var året innan vi startade alla åtgärder så har vi under de senaste tre åren sparat över 1,6 miljoner kWh.

Uppvärmningen är ganska unik på anläggningen. Värme tas från havsbotten i Gullmarn och värmeväxlare tar till vara på värmen som pumpas runt i anläggningen. På detta sätt kan anläggningens energiåtgång för att värma upp de över 17000 kvm yta, hållas nere till under hälften av svanens riktvärde för en liknande anläggning. Ett enormt fläktsystem pumpar runt frisk luft i anläggningen men värmen ”återanvänds” i anläggningen.

Bredvid fotbollsplanen finns två dammar där man planterat kväveupptagande växter. Kvävet tas upp från dagvattnet från omkringliggande åkrar och skogar för att ”renas” så mycket som möjligt innan det fortsätter ut i Gullmarn.

FÖRNYBAR ENERGI
Under våren 2018 monterade vi 1200 m2 solpaneler vilket kommer generera ca 170 000 kWh per år. Detta med en solcellseffekt på 204kW. För oss är det ett led i vårt miljöarbete. Solenergi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Vi har en av de största anläggningarna med solpaneler i västra Sverige.

My Post (63)
Print

ETT SVANENMÄRKT HOTELL
Ett Svanenmärkt hotell har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat stränga krav. Med hjälp av Svanen arbetar hotellet för ett hållbart samhälle. Till skillnad mot ett hotell med miljöledningssystem (t ex ISO) måste ett hotell som är Svanen- märkt klara högt ställda obligatoriska krav och fasta gränsvärden, samt samla ihop ett visst antal poäng från frivilliga poängkrav inom olika områden. Svanen kontrollerar att kraven uppfylls.

Energi:
Energianvändning är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från ett hotell. Förutom att få hotellet att minska sin energiförbrukning ställer Svanen krav på anpassning mot förnybara energikällor. Svanens energikrav handlar bl a om:

• Övergång till el från förnybara energikällor
• Tids- eller behovsstyrd belysning utomhus.
• Närvarostyrd belysning inomhus

Kemiska produkter
Ett Svanenmärkt hotell arbetar med att minska användningen av kemiska produkter, bl a genom att:

• Använda minimalt med kemikalier vid städning, diskning och tvätt
• Använda rengöringsprodukter, diskmedel och tvättmedel som är miljömärkta

Vatten
Hotellet arbetar aktivt med att minska sin vattenförbrukning. Det kan bl a handla om

• Byte till snålspolande toaletter, kranar och duschar
• Enhandsgrepp på kranar och duschar

Avfall
Hotellet arbetar även med att minska avfallsmängderna, bland annat genom:

• Sortering av allt kontorsmaterial som t.ex. tonerkassetter, papper.
• Källsortering i minst fyra fraktioner. Mycket mäts eller vägs för att kunna analyseras.

Övrigt
• Hotellets restaurang står för en stor del av hotellets miljöpåverkan. Därför ställs hårda krav på driften av restaurangen och andelen ekologiska livsmedel och drycker.

• Svanen ställer miljökrav på lokaler och för brukningsartiklar.
• Hotellet måste ta fram en handlingsplan med relevanta åtgärder för att minska miljöpåverkan med tidsbestämda och mät bara mål.

Våra paket
Alltid bästa pris direkt via oss
VANN