Miljöpolicy – Det gröna spahotellet

ANLÄGGNING OCH MILJÖ I PERFEKT SYMBIOS
Vann Spa Hotell och Konferens ligger i ett naturvårdsområde som är kulturmärkt. Inget av naturen får förstöras, så därför är anläggningen byggd runt en stor bergsknalle. Byggnadens yttre smälter också in i omgivningen. Just därför är det naturligt för Vann att jobba mycket med miljö.

Miljötänk ger på detta sätt en sund ekonomi. Eftersom vi jobbar mycket aktivt med miljön ber vi dig som gäst att inte använda onödigt mycket varmvatten eller att inte byta handdukar eller dylikt om detta inte är nödvändigt.

VÅRT HOTELL ÄR MILJÖMÄRKT MED GREEN KEY
Du bor på ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

VÅRA ÅTAGANDEN
Här är exempel på våra åtaganden:
• Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
• Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
• Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers avfall.
• Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
• Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
• Vi jobbar mot minskat matsvinn.
• Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

OM GREEN KEY
Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global

greenkey_logga
sgbc2

GREEN BUILDING CERTIFIERAT

Vann Spa, Hotell & Konferens är numera GreenBuilding-certifierat. För att få certifieringen måste energiförbrukningen ha minskat med minst 25% jämfört med referensåret. Det har vi lyckats med!

VATTNETS KRAFT
En av alla de energibesparande åtgärder som vi gjort på vår hotellfastighet Vann är att vi hämtar energi från fjorden. Hotellet ligger precis vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun.

Efter en energianalys samt en kontroll av systemuppbyggnaden blev resultatet nya ventilationsaggregat, nya bergvärmepumpar, nya styr och reglersystem och beslut om en solcellsanläggning på 1 200 kvadratmeter.

– Som fastighetsägare strävar vi hela tiden att minska inköpt energi för att driva anläggningen. I vårt långsiktiga miljötänk drivs vi av att nå maximalt mycket närproducerad energi för att möta och överträffa alla miljökrav och med hjälp av vattnet från Gullmarsfjorden och nya bergvärmepumpar har vi lyckats energitrimma anläggningen rejält, säger Roger Larsson fastighetschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

För tre år sedan genomförde vi en energianalys och gick igenom systemuppbyggnaden. Resultatet blev nya ventilationsaggregat, nya bergvärmepumpar, nya styr och reglersystem och beslut om en solcellsanläggning på 1 200 kvadratmeter.

SOLENS VÄRME
2018 monterades de sista solpanelerna på hotellets tak och totalt är det hela 584 paneler som monterats och sedan anläggningen sattes i drift så har vi sparat ca 5500 kg CO2-utsläpp / månad -vilket motsvarar närmare 165 planterade träd/månad

-Vi är väldigt stolta över att vi fått den här certifieringen och trots att man bedriver en verksamhet som är väldigt energikrävande så kan man med hjälp av naturens kraft och moderna system lyckas väldigt bra, säger Elin Linder, miljöansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter.

RESTAURANG
Restaurangens målsättning är att det som serveras på Vann i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologiskt och närproducerat. Vi samarbetar med ett flertal bra lokala leverantörer som producerar ekologisk mat. Råvarorna och därmed innehållet i menyerna varierar efter säsong. Det går självklart inte att endast använda lokala råvaror på vintern men vi försöker ha miljötanken med oss hela tiden.

restaurang_vann
My Post (62)

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar på energisidan för att minska vår totala energiförbrukning. Värmesystemet har byggts om så att vi kan ackumulera stora mängder varmvatten (35 m3) för att sedan använda efter behov, alla motorer på samtliga ventilationsaggregat har bytts ut mot energieffektiva frekvensstyrda (EC motorer). Om vi utgår från 2014 vilket var året innan vi startade alla åtgärder så sparar vi ca 1 000 000 kWh per år.

Uppvärmningen är ganska unik på anläggningen. Vatten tas från havsbotten i Gullmarn och värmeväxlare tar tillvara på värmen som pumpas till värmepumpar som förser fastigheten med energi. På detta sätt kan anläggningens energiåtgång för att värma upp de över 17 000 kvm yta, hållas nere till nivåer långt under riktvärdet för liknande anläggningar. Ett enormt fläktsystem pumpar runt frisk luft i anläggningen men värmen ”återanvänds” i anläggningen.

Bredvid fotbollsplanen finns två dammar där man planterat kväveupptagande växter. Kvävet tas upp från dagvattnet från omkringliggande åkrar och skogar för att ”renas” så mycket som möjligt innan det fortsätter ut i Gullmarn.

FÖRNYBAR ENERGI
Under våren 2018 monterade vi 1200 m2 solpaneler vilket genererar ca 170 000 kWh per år. Detta med en solcellseffekt på 204kW. För oss är det ett led i vårt miljöarbete. Solenergi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Vi har en av de största solcellsanläggningarna som spahotell i Sverige.

My Post (63)
cleansea

SPONSRAR 100 FOR THE OCEAN

För att hålla Sveriges kustlinje ren och stoppa havsplast att skada det marina djurlivet sponsrar vi projektet 100 for the Ocean. De gör en viktig insats med sin strandstädning för västkustens framtid. Stranden vi stödjer och har adopterat är Naturreservat Näverkärr. En strand vi gärna ser att våra gäster besöker och njuter av.

Senaste städningen fick Teamet upp hela 140 kg plast/skräp från vikarna runt naturreservatet. De fyllde hela 8 säckar fulla med plast! En riktigt bra cleanup!

Hitta till Naturreservat Näverkärr

Läs mer om 100 FOR THE OCEAN
Våra paket
Alltid bästa pris direkt via oss
VANN