Vitlycke Museum

I Tanums världsarvsområde ligger Vitlycke museum, ett informationscentrum för hela världsarvsområdet. Här finns utställningar, rekonstruerad bronsåldersgård, bildspel, butik och café/restaurang. Museet erbjuder också möjlighet för besökaren att själv söka kunskap – i referensbibliotek, arkiv och i en databas med hällristningsbilder.

Vitlycke museum är ett kunskaps- och upplevelsecenter i Tanums världsarv – ett område med omkring 600 hällristningsplatser. Här kan du gå med guide, eller vandra fritt mellan hällarna och tolka de unika ristningarna. Utställningen inne på museet är en dramatisk berättelse för hela familjen och där hittar du också kafé och souvenirbutik.

I anslutning till Vitlycke museum finns Vitlyckehällen som utgör en magnifik fond i nordvästra änden av Tanumslätten. Den sträcker sig över 22 meter och är en av landets största. Den är också världens kanske mest kända enskilda hällristning, och den mest besökta. Bilderna här har troligen knackats in under en tidsrymd på 900 år under brons- och järnåldern. Här finns 170 skålgropar och nära 300 figurer inhuggna.

vitlyckemuseum.se Vitlycke museum ligger 1 km söder om Tanumshede i norra Bohuslän. Från E6:an tag av mot Tanumshede. Följ skyltning från Tanums kyrka. Det tar ca 40 minuter med bil från Vann.

Våra paket
Alltid bäst pris direkt via oss
VANN